Đội ngũ giáo viên

 

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh.

Đội ngũ giáo viên năm học 2016 - 2017 gồm có 61 giáo viên.

 

Tập thể trường
Tập Thể giáo viên trường

 

Ban Giám Hiệu

 

 

Họ tên:  Trần Trọng Khánh 

Chức vụ: Hiệu trưởng -  Bí thư Chi bộ

 

 

 

 

 

Họ tên:  Đào Thị Nghĩa

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng chuyên môn
                  Tổ khối 1, 2, 3, bộ môn

 

 

 

 

Họ tên:  Dương Minh Phượng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Bán trú - Khối 4, 5

 

 

 

 

KHỐI VĂN PHÒNG

 

 

Họ tên:  Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc

Chức vụ: Kế Toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

 

Họ tên:  Phan Hoàng Khánh Ly

Chức vụ: Văn Thư

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Ngọc Thương

Chức vụ: Tổng phụ trách đội

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: Y tế

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Thanh Văn Liêm

Chức vụ: Bảo vệ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Võ Tấn Tài

Chức vụ: Bảo vệ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Ngọc Thu

Chức vụ: Bảo vệ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Phạm Thị Yến

Chức vụ: Phục vụ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Lã Minh Hồng

Chức vụ: Phục vụ

Trình độ chuyên môn: 

 

 


Họ tên:  Trương Thị Tố Nhi

Chức vụ: Thư viện

Trình độ chuyên môn: 
 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Kim Lộc

Chức vụ: Thiết bị

Trình độ chuyên môn: 

 

GIÁO VIÊN KHỐI 1

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Ngọc Lan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm 

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Lê Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Bùi Thị Chí Tâm

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tênn:  Nguyễn Thị Sen

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:   Lê Thanh Nhã

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

GIÁO VIÊN KHỐI 2

 

 

Họ tên:  Nguyễn Kim Sơn

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Phan Thanh Viễn

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Phạm Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Hà Thanh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Trần Thị Ngọc Hà

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Võ Thị Thanh Trang

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Huỳnh Kim Chi

Chức vụ: Giáo viên dự trữ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN KHỐI 3

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Tân

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Âu Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Bùi Cẩm Tú

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:   Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Mai Thanh Thảo

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 
 

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Ái Phương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

Họ tên:  Bùi Minh Huệ

Chức vụ: Giáo viên dự trữ

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN KHỐI 4

 

 

Họ tên:  Võ Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Võ Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Vũ Thị Tuyết Nga

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Trương Thị Minh Trang

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Linh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Ngọc Diệu

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 
 

 

 

GIÁO VIÊN KHỐI 5

 

 

Họ tên:  Mai Lệ Nga

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Lê Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Hồng Bắc

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Ngô Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Trần Thị Như Duyên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Phương Uyên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm  

Trình độ chuyên môn: 

 
 

 

 

GIÁO VIÊN TỔ ANH VĂN - TIN HỌC

 

 

Họ tên:  Phạm Thị phương Uyên

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh - Tổ trưởng tổ chuyên môn

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Dung

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Lai Thị Hồng Yến

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh 

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thoại Như

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Hồ Trần Thạch Thảo

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Vũ Huỳnh Thiên Hương

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: 

 
 

 

 

Họ tên:  Huỳnh Lệ Thu

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Thông tin dữ liệu - Giáo viên Tin học - Tổ trưởng công đoàn

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghiệp - Chuyên ngành Tin học ứng dụng

 

 

 

GIÁO VIÊN TỔ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT - THỂ DỤC

 

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Danh

Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Trương Thị Vân

Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Lý Thanh Xuân

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc 

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Trần Thị Lệ Xuân

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên:  Ngô Xuân Hoàn

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

 
 

 

 

Họ tên:  Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

Nguồn: Trường TH Trần Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây